Brecht Heytens

M-residentie

Brecht Heytens

In de praktijk van beeldhouwer en installatiebouwer Brecht Heytens (°1989, Leuven) zijn het visuele aspect en het concept van een kunstwerk nauw verbonden en vervullen ze beide een even cruciale rol. Toch benadrukt Heytens dat een kunstwerk uiterlijk interessant moet zijn voor de toeschouwer. Het zorgt er namelijk voor dat hij aangespoord wordt het werk van naderbij te onderzoeken, waardoor het concept leesbaar wordt.

De kunstenaar deelt zijn plastisch onderzoek op in twee sporen. Enerzijds werkt hij installaties uit met neon, waarbij hij visuele effecten creëert door middel van licht. Hij gebruikt het medium niet in zijn oorspronkelijke functie, namelijk als lichtbron, maar als middel om ruimtelijke tekeningen tot stand te brengen. Bij deze werken gaat er veel aandacht naar de vormgeving van de installatie. Heytens zoekt steeds naar een functionele vormgeving waarbij geen enkel onderdeel overbodig is. Ook de materiaalkeuze is voor de kunstenaar van groot belang. Elke materie heeft zijn unieke eigenschappen en gevoel. Door bepaalde materialen te combineren, tracht de kunstenaar tot een samenhangend materieel verhaal te komen. Het maakt dat zijn lichtinstallaties balanceren op de grens met design. Het grote verschil is dat Heytens’ kunstwerken geen functie hebben in de strikte zin van het woord; ze functioneren enkel binnen zichzelf.

Daarnaast bestudeert de kunstenaar het aspect ‘ruimte’ en gaat hij na hoe een plastische ingreep een fysieke impact kan hebben op de ruimte én de toeschouwer. Dit doet hij onder andere door te experimenteren met de fysieke eigenschappen van materialen. Heytens onderzoekt hoe ver hij een bepaald materiaal kan drijven vooraleer het bezwijkt onder zijn fysieke beperkingen. Hierdoor ontstaan er monumentale, maar tegelijkertijd toch zeer fragiele ingrepen in de ruimte die een spanning teweegbrengen die voelbaar is voor de kijker.

Brecht Heytens

Bio

Brecht Heytens

Bio

Brecht Heytens behaalde in 2014 zijn Bachelor in de beeldhouwkunst aan het KASK – School of Arts in Gent. Vervolgens studeerde hij verder aan de kunsthogeschool Sint-Lukas in Brussel, waar hij in 2016 zijn Master in de Vrije Kunsten afrondde. Heytens werkt en woont sinds 2015 in Brussel.