Jim Campers

Jim Campers

18.05.2018 - 09.09.2018

Forward Escape into the Past

De foto’s van Jim Campers (°1990, Antwerpen) maken duidelijk hoe brandend actueel de radicale maatschappijkritiek uit de jaren ’60 en ’70 nog steeds is. Voor zijn eerste Belgische solotentoonstelling brengt hij in M twee nieuwe reeksen beelden samen. Hierin staan de anarchistische ideeën van Theodore Kaczynski en Terence Mc Kenna’s pleidooi voor verantwoord gebruik van psychedelische planten centraal.

Reis door tijd en ideologie

De fotografische stijlen van Jim Campers zijn erg uiteenlopend. Terwijl sommige beelden associaties oproepen met wetenschappelijke illustraties of reislogboeken, doen andere beelden dan weer denken aan advertenties of visuele experimenten. 

De keuze voor een bepaalde beeldende stijl is echter nooit willekeurig. Zijn beelden zijn het resultaat van uitvoerig onderzoek. Dit speelt een belangrijke rol voor Campers, zowel bij het benaderen van zijn onderwerpen als bij het kiezen van de locaties voor zijn foto’s. Zo verdiept de kunstenaar zich via underground literatuur of online blogs in erg specifieke onderwerpen. 

In zijn tentoonstelling toont Campers beelden uit zijn twee recentste projecten, die zich op het snijpunt van nostalgie en visionaire utopie bevinden. Terugkerende thema’s zijn het zich terugtrekken uit de maatschappij, een leven in harmonie met de natuur en tegenculturen uit de jaren ’60 en ’70. Vandaar ook de keuze voor de titel Forward Escape into the Past. Deze suggereert een alternatieve toekomst voor de mens ver weg van de technologische vooruitgang, waarin de mens opnieuw verbondenheid zoekt met zijn verleden en de natuur.

Mijn werk gaat over een toekomstige samenleving, waarin de mens is geëvolueerd naar een primitiever bestaan en waarin het almaar voorwaartse proces van verbetering in onze technologische samenleving is doorbroken. Vandaar ook de titel: 'Forward Escape into the Past'. Jim Campers

Voor Forward Escape into the Past bedacht Campers een scenografie die bestaat uit wanden in hennepblokken. Dit ongewone bouwmateriaal sluit aan bij thema’s als ecologie, duurzaamheid, technologische vindingrijkheid, een terugkeer naar de natuur: onderwerpen die als een rode draad doorheen de tentoonstelling lopen.

Let’s kill the moonlight (FC)

De fotoreeks Let’s kill the moonlight (FC) vertrekt vanuit de overtuigingen van de Amerikaanse wiskundige en terrorist Theodore “The Unabomber” Kaczynski. Vanaf de jaren ’70 formuleerde hij kritiek op de toenemende technologisering en pleitte hij voor anarchie in harmonie met de natuur. Kaczynski zette zijn woorden kracht bij door een reeks aanslagen met bombrieven uit te voeren, waarbij verschillende doden en gewonden vielen.

In deze fotoreeks plaatst Campers Kaczynski’s gedachtegoed naast dat van de Italiaanse futuristen. Zo verwijst de titel van de fotoreeks naar één van de speerpunten uit het zogenaamde Tweede Futuristische Manifest van Filippo Tommaso Marinetti. In tegenstelling tot Kaczynski, verheerlijkt Marinetti net de verwoestende kracht van technologie.

Intranaut

Intranaut, de tweede fotoreeks, gaat dan weer terug op de theorieën van de Amerikaanse schrijver, filosoof en antropoloog Terence McKenna. In zijn Stoned Ape Theory probeerde hij onder meer de evolutietheorie te weerleggen door een cruciale rol toe te schrijven aan het gebruik van de psychedelische paddenstoel Psylocybin Cubensis door de prehistorische mens. De consumptie van deze zwam en haar hallucinogene krachten zouden volgens McKenna een belangrijke rol hebben gespeeld in de hersenvorming, meer bepaald in het ontstaan van datgene wat de mens onderscheidt van andere wezens: de menselijke zelfreflectie. 

Curator: Valerie Verhack

Lees het interview met Jim Campers

Wil je graag meer weten over Jim Campers en zijn tentoonstelling Forward Escape into the Past? Lees dan hier het interview met de kunstenaar.