M-residentie: Chantal van Rijt & Maud Gourdon

M-residentie

Chantal van Rijt & Maud Gourdon

De samenwerking tussen kunstenaars Chantal van Rijt en Maud Gourdon is ontstaan uit hun gemeenschappelijke interesse voor het gebruik van structuren en generatieve processen voor het creëren van visuele en ruimtelijke verhalen. Elke kunstenaar heeft een eigen visuele taal. Chantal van Rijt werkt met fotografie, objecten en installaties, Maud Goudon met  tekening en sculpturen. Door deze met elkaar te combineren, ontstaan nieuwe verhaallijnen en narratieven.

Code-talen

Tijdens hun M-residentie, zetten van Chantal en Maud hun onderzoek naar data generatieve systemen verder om de begrippen van codering en decodering verder te analyseren. De kunstenaars onderzochten de linguistische structuren van verschillende code-talen uit verschillende domeinen en vertaalden ze vervolgens naar een eigen nieuwe formele taal. Op deze wijze probeerden ze communicatie mechanismes en semiantische verschuivingen die uit een vertaling voortkomen, bloot te leggen.

 

In code-talen (simpele of complexe) worden de eenheden waaruit een code is opgebouwd (letters, cijfers, tekens...) niet beschouwd als conventionele communicatiemiddelen. Deze eenheden willen ‘meer’ zijn. Elke combinatie of reeks staat namelijk voor een bundeling van energie en omvat een veelheid aan data en een een veelheid aan betekenissen. Dit maakt het moeilijk (alsniet onmogelijk) om ze volledig naar onze eigen gebruikelijke taal te vertalen. Code-talen dagen onze manier om taal te vatten en onze manier om te communiceren uit.

Binnen hun onderzoek, stelden de kunstenaars zich de vraag naar de handeling van het vertalen zelf: wat het betekent om iets, iemand of zichzelf uit hun normale context te nemen/dragen. Volgens van Rijt en Gourdon betekent ‘vertalen’, het re-creëren van het bestaande naar iets geheel anders. Dit doordat we opzettelijk iets uit zijn oorspronkelijk context halen en het vervolgense binnen een geheel nieuwe context plaatsen. Deze translationele shift resulteert in een oneindig web van interpretaties en mogelijke betekenissen. Van Rijt en Gourdon beschouwen het vertalen als een ambivalente omgeving waar niets is wat het lijkt, waar alles voortdurend in tranformatie, transmutatie is.

Atelierbezoek

Chantal en Maud namen van november 2019 tot midden maart 2020 hun intrek in de ruimte van M in Cas-co. Gedurende deze periode kregen ze een intensieve begeleiding, voerden ze gesprekken met verschillende curatoren en was er ruimte voor de productie van nieuw werk.