De marteling van de Heilige Erasmus

Dieric Bouts

De marteling van de Heilige Erasmus

De marteling van de Heilige Erasmus is, naast Het Laatste Avondmaal, één van de twee topstukken van Dieric Bouts die nog steeds op zijn originele plaats bewaard is gebleven. Het drieluik werd vermoedelijk rond 1460 besteld voor de kapel in de Sint-Pieterskerk, waar het nog steeds te bezichtigen is. 

De drie heiligen die het onderwerp van de triptiek vormen zijn Hiëronymus, Bernardus en Erasmus. Op het middelste paneel wordt de marteling van de heilige Erasmus voorgesteld. Aan de handen en voeten vastgeketend, ligt hij languit op een houten plank. De twee beulen aan weerszijden van Erasmus trekken met behulp van een marteltuig de darmen uit diens lichaam. Op het linkerluik wordt de heilige Hiëronymus afgebeeld, op het rechterluik zien we de heilige Bernardus van Clairvaux.

Opvallend is de kalmte die af te lezen valt op het gezicht van Erasmus terwijl hij zijn wrede lot ondergaat. Dit is opnieuw een typisch voorbeeld van de ingetogenheid die kenmerkend is voor Bouts’ schilderstijl.