De Zeven Sacramenten

Collectiepresentatie

De Zeven Sacramenten

10.07.2020 - 31.01.2022
Reserveer een tijdslot

Het doopsel, het vormsel, de biecht, de heilige communie of eucharistie, de priesterwijding, het huwelijk en de ziekenzalving. Het waren de belangrijkste overgangsrituelen in het leven van middeleeuwse katholieke gelovigen. In deze focuskamer herontdek je de zeven sacramenten aan de hand van kunstwerken en zeldzame objecten die gebruikt werden bij de uitvoering ervan.

Rituelen van de wieg tot de dood

De zeven sacramenten structureerden ooit de levensloop van de gelovigen. Elk sacrament was de start van een nieuw hoofdstuk, eerst op de tocht naar volwassenheid en nadien als volwassen lid van de gelovige gemeenschap. Met sommige ervan kom je nog wel in aanraking: de kans bestaat dat je gedoopt, gevormd of gehuwd bent. Misschien woon je soms zelf een misviering bij, of ken je mensen die regelmatig ter communie gaan. Andere sacramenten zijn vandaag dan weer minder gangbaar. Ben je bijvoorbeeld ooit al gaan biechten? Of weet je wat de ziekenzalving juist inhoudt?

Meesterwerk van de middeleeuwse schilderkunst

Het centrale werk in deze  presentatie is het topstuk ‘Triptiek met de Zeven Sacramenten’, dat sinds 2009 te gast is in M. Het is een meesterwerk uit de middeleeuwse schilderkunst van de Vlaamse Meester Rogier van der Weyden (1399/1400–1464). Van der Weyden slaagde erin om op een baanbrekende manier de zeven sacramenten in één heldere compositie samen te brengen. In 2009 bracht M een grote tentoonstelling over Van der Weyden getiteld ‘De Passie van de Meester’.

Zeldzame objecten

Bij het toedienen van elk sacrament horen bepaalde rituele handelingen en bijpassende liturgische objecten. In deze focuskamer ontdek je een aantal zeldzame kunstobjecten van de vijftiende tot de achttiende eeuw, die allemaal in functie stonden van de rituelen en gebruiken rond de zeven sacramenten. Het gaat om enkele absolute topstukken van laatmiddeleeuwse edelsmeedkunst afkomstig uit belangrijke historische religieuze sites in Leuven, zoals de Sint-Michielskerk en de Sint-Jan-de-Doperkerk. Vandaag maken ze deel uit van de collectie van M.