Getekend, Jan R.

Getekend, Jan R.

08.11.2012 - 17.02.2013

Een renaissancemeester herontdekt

In de eerste helft van de zestiende eeuw maakte de Leuvense schilderkunst, die zich nog met een voet in de laatgotische schilderstraditie van Dieric Bouts bevond, kennis met een nieuwe renaissancevormentaal. De schilder die zijn werken signeerde met het monogram ‘IANR’ speelde een voortrekkersrol in deze nieuwe stijlontwikkelingen. Recent wetenschappelijk onderzoek zette een historische misinterpretatie van dit monogram recht en identificeerde de Leuvense schilder Jan Rombouts als de enige echte auteur van het monogram. De tentoonstelling Getekend, Jan R. Een renaissancemeester herontdekt presenteert deze revelerende ontdekkingen over de ware identiteit van de vernieuwende kunstenaar IANR en diens oeuvre.

Jan Rombouts (ca. 1480-1535) was een zelfbewust en opmerkelijk veelzijdig kunstenaar. Naast schilderijen maakte hij ook tekeningen, brandglas en gravures. Complexe composities, figuren in beweging, een levendig kleurenpalet, een minutieus oog voor detail en pseudo-renaissancistische architectuurelementen verklappen Rombouts’ neus voor vernieuwing. Hij bracht de Leuvense schilderkunst tot een nieuw hoogtepunt en loodste het binnen in de renaissance.  

De tentoonstelling Getekend, Jan R. illustreert dit nieuw ontdekte belang van Jan Rombouts in de Zuid-Nederlandse schilderkunst. Daarnaast schetst ze ook een hernieuwd portret van Jan van Rillaer (ca. 1520/1525-1570), de schilder aan wie het monogram IANR lang onterecht werd toegeschreven. Als gevolg van de nieuwe toeschrijvingen is van van Rillaer nu geen enkel schilderij nog bekend. Wel is heel wat geweten over zijn activiteiten als stadsmeester-schilder van Leuven. Dat waren bijvoorbeeld het maken van de praalwagens voor de jaarlijkse Ommegang-processie of tal van andere klussen als huisschilder van de stad.

 

Een aantal van Jan Rombouts’ topwerken vertoeven al 500 jaar in de stad waar ze zijn ontstaan, waarvan vele zich in de M-collectie bevinden. Samen met heel wat internationale bruiklenen presenteert de tentoonstelling Getekend, Jan R. Een renaissancemeester herontdekt de nieuwe inzichten over deze toonaangevende kunstenaar in Rombouts’ eigen stad. Zijn herontdekte, veelzijdige oeuvre is voor het eerst samen te zien, en gaat de confrontatie aan met werk van Albrecht Bouts, Lucas Van Leyden, Albrecht Dürer en Leuvense meesters. Maak kennis met de kleurrijke, veelzijdige kunstenaar Jan Rombouts en zijn context! 

 

Curatoren: Yvette Bruijnen en Marjan Debaene