Jaarlijkse ICOM CECA-conferentie | Leuven

Co-creatie binnen en buiten de museummuren

12.10 - 16.10.2020
Call for papers

Conferentie thema

Co-creatie binnen en buiten de museummuren

In 2020 zoomt de CECA conference in op een aantal vragen die onlosmakelijk verbonden zijn met co-creatie in musea. 

Steeds meer musea zetten in op een participatief denk- en handelingskader. Vertrekkend vanuit een inclusieve missie omarmen zij dialoog, samenwerking en co-creatie  met diverse gemeenschappen en individuen, jong en oud. De nieuwe toon lijkt onomkeerbaar. Samenwerken en in dialoog treden met het publiek is voor vele organisaties een motiverend en sterk elan waarop wordt voortgewerkt niet alleen binnen, maar ook buiten de museummuren. Het is meer dan een trend, het is een nieuwe visie op het museum en haar werking.  Vermits co-creatie meerdere functies in het museale werk beïnvloedt, ligt de verantwoordelijkheid niet louter bij de educatieve of publieksdienst, maar in de hele organisatie. Dit betekent dat we onze organisaties moeten aanpassen. Een beweging waarin edu-curation een sleutelrol kan spelen, omdat co-creatie met het publiek vaak alleen succesvol kan zijn als er co-creatie is tussen de verschillende diensten in het museum. 
 

Volgende 4 topics vormen de rode draad tijdens de conferentie

 1. De invloed van co-creatie en edu-curating op museumpresentaties: welke uitdagingen zien we?

2. Co-creatie in het museum: wat zijn de effecten op organisatieniveau?

3. Welke effecten kan co-creatie in musea genereren bij gemeenschappen / in de samenleving?

4. Leidt co-creatie tot een transformatie van het ‘educatieve werk’ in musea?

Een initiatief samen met ICOM BELGIE, KU LEUVEN, FARO en BAMM!

EXTRA: Applied Research Training Workshop "Improving the Effectiveness of an Educational or Cultural Program"

Doel:

Het ontwikkelen van museumprofessionals die al bekend zijn met het onderzoeksproces, maar die bepaalde aspecten ervan willen verdiepen.

 

Deelnemers:

Mensen die al hebben deelgenomen aan de Prijs voor Goede Praktijken of de Colette Dufresne-Tassé-prijs voor Onderzoek of iedereen die al enige ervaring heeft met toegepast onderzoek in hun instelling.

 

Wat gebeurt er op de jaarlijkse conferentie:

De workshop wordt aangeboden door drie trainers, in het Engels, Frans en Spaans, aan een klein aantal deelnemers tijdens een vier uur durende sessie.

 

Zij zullen een door hen uitgevoerd onderzoeksproject naar de workshop brengen dat hetzelfde kan zijn als het project dat voor een van de Best Practice of Research Awards wordt uitgereikt.

 

Aanvragen moeten zo snel mogelijk worden verzonden naar PrixCDT@gmail.com, ten laaste op 14 april 2020. Kandidaturen worden geaccepteerd op basis van ‘first-come, first-served’. Elke taalgroep (Frans, Spaans, Engels) mag niet meer dan vier personen tellen.