Jaarlijkse ICOM CECA-conferentie

Jaarlijkse ICOM CECA-conferentie | Digitaal én in Leuven (België)

Co-creatie binnen en buiten de museummuren

25.10 - 29.10.2021
Meer informatie over de vormen waarin je jouw presentatie kunt indienen

Dit najaar (25.10 - 29.10.2021) ontvangen we je graag binnen én buiten de museummuren voor de jaarlijkse CECA conferentie. De eerste twee dagen van de conferentie vinden digitaal plaats. De volgende dagen is iedereen welkom in België voor het vervolg van de conferentie. Naast Leuven, de centrale ontmoetingsplaats, is er ook een programma voorzien waarin je musea in andere Belgische steden kan ontdekken.

Inschrijving voor de conferentie kan vanaf 14.06.2021. Omwille van de onzekere toekomst door COVID-19 is het mogelijk om enkel deel te nemen aan het digitale deel van de conferentie. Tickets voor het digitale deel zijn gratis, maar inschrijving is verplicht.


Voorstellen voor de conferentie kan je indienen tot 24.04.2021. De geselecteerde voorstellen worden opgenomen in het digitale programma, op maandag 25.10 of dinsdag 26.10.21. Presenteren kan in de drie ICOM-talen: Engels, Frans of Spaans.

Conferentiethema

Co-creatie binnen en buiten de museummuren

In 2021 zoomt de CECA conference in op een aantal vragen die onlosmakelijk verbonden zijn met co-creatie in musea. 

Steeds meer musea zetten in op een participatief denk- en handelingskader. Vertrekkend vanuit een inclusieve missie omarmen zij dialoog, samenwerking en co-creatie  met diverse gemeenschappen en individuen, jong en oud. De nieuwe toon lijkt onomkeerbaar. Samenwerken en in dialoog treden met het publiek is voor vele organisaties een motiverend en sterk elan waarop wordt voortgewerkt niet alleen binnen, maar ook buiten de museummuren. Het is meer dan een trend, het is een nieuwe visie op het museum en haar werking.  Vermits co-creatie meerdere functies in het museale werk beïnvloedt, ligt de verantwoordelijkheid niet louter bij de educatieve of publieksdienst, maar in de hele organisatie. Dit betekent dat we onze organisaties moeten aanpassen. Een beweging waarin edu-curation een sleutelrol kan spelen, omdat co-creatie met het publiek vaak alleen succesvol kan zijn als er co-creatie is tussen de verschillende diensten in het museum. 
 

Volgende 4 topics vormen de rode draad tijdens de conferentie

 1. De invloed van co-creatie en edu-curating op museumpresentaties: welke uitdagingen zien we?

2. Co-creatie in het museum: wat zijn de effecten op organisatieniveau?

3. Welke effecten kan co-creatie in musea genereren bij gemeenschappen / in de samenleving?

4. Leidt co-creatie tot een transformatie van het ‘educatieve werk’ in musea?

Een initiatief samen met ICOM CECA, ICOM BELGIE, KU LEUVEN, FARO en BAMM!