Jaarlijkse ICOM CECA-conferentie

Jaarlijkse ICOM CECA-conferentie | Leuven

Co-creatie binnen en buiten de museummuren

25.10 - 29.10.2021
Meer informatie over de vormen waarin je jouw presentatie kunt indienen

Omwille van Covid-19 wordt de CECA (ICOM) conferentie een jaar uitgesteld. We ontvangen je graag in het najaar van 2021 (25.10 - 29.10.2021). Het thema van de conferentie blijft behouden.

 

Voorstellen voor de conferentie kunnen (her)ingediend worden tussen 23 november 2020 en 23 maart 2021.

 

Conferentiethema

Co-creatie binnen en buiten de museummuren

In 2021 zoomt de CECA conference in op een aantal vragen die onlosmakelijk verbonden zijn met co-creatie in musea. 

Steeds meer musea zetten in op een participatief denk- en handelingskader. Vertrekkend vanuit een inclusieve missie omarmen zij dialoog, samenwerking en co-creatie  met diverse gemeenschappen en individuen, jong en oud. De nieuwe toon lijkt onomkeerbaar. Samenwerken en in dialoog treden met het publiek is voor vele organisaties een motiverend en sterk elan waarop wordt voortgewerkt niet alleen binnen, maar ook buiten de museummuren. Het is meer dan een trend, het is een nieuwe visie op het museum en haar werking.  Vermits co-creatie meerdere functies in het museale werk beïnvloedt, ligt de verantwoordelijkheid niet louter bij de educatieve of publieksdienst, maar in de hele organisatie. Dit betekent dat we onze organisaties moeten aanpassen. Een beweging waarin edu-curation een sleutelrol kan spelen, omdat co-creatie met het publiek vaak alleen succesvol kan zijn als er co-creatie is tussen de verschillende diensten in het museum. 
 

Volgende 4 topics vormen de rode draad tijdens de conferentie

 1. De invloed van co-creatie en edu-curating op museumpresentaties: welke uitdagingen zien we?

2. Co-creatie in het museum: wat zijn de effecten op organisatieniveau?

3. Welke effecten kan co-creatie in musea genereren bij gemeenschappen / in de samenleving?

4. Leidt co-creatie tot een transformatie van het ‘educatieve werk’ in musea?

Een initiatief samen met ICOM BELGIE, KU LEUVEN, FARO en BAMM!