Interview deelnemers Waanzin. Students at M

Waanzin. Students at M

Deelnemers aan het woord

Interview

Tien Leuvense studenten met een uiteenlopende achtergrond bogen zich een jaar lang over de collectie van M en vonden … waanzin. Rond dat thema presenteren ze samen zowel oude als hedendaagse kunstwerken uit de M-collectie in een eigenzinnige scenografie. Hoe dat in zijn werk ging? Je leest het in dit beknopt interview met Camille en Margot, twee deelnemers aan het project.

Hoe zijn jullie tot het thema en de selectie werken gekomen?

Margot: "Het is moeilijk om een thema te bepalen als je nog niet weet met welke werken je aan de slag kan gaan. Anderzijds is het natuurlijk lastig om werken te selecteren zonder dat er een concreet idee op tafel ligt. Het werd dus snel duidelijk dat beide parallel moesten verlopen."

Camille: "Bovendien evolueerde ons beeld van bepaalde objecten ook nog eens naarmate we er meer over te weten kwamen. Ook dat was een uitdaging, maar het zorgde wel voor een rijkere en frissere blik. In dat opzicht hebben we onze beperkte voorkennis net kunnen omvormen tot een troef.

Uiteindelijk kwamen jullie uit bij het thema ‘waanzin’. Wat mogen we ons daar bij voorstellen?

Margot: "Met deze tentoonstelling, die bestaat uit een mix van oude en hedendaagse kunst, willen we het begrip ‘waanzin’ opentrekken. Nog al te vaak wordt het negatief geïnterpreteerd, terwijl je waanzin vanuit een veel breder perspectief kan bekijken. Waanzin hangt voor mij samen met noties en gevoelens zoals wanhoop, gemis, confrontatie en wanorde, maar evenzeer met perceptie, vervorming, extase en feest; herkenbare begrippen. In die zin zou je kunnen stellen dat er een beetje waanzin in ieder van ons zit."

Nog al te vaak wordt 'waanzin' negatief geïnterpreteerd, terwijl je het vanuit een veel breder perspectief kan bekijken. Margot, student

Wat mag het publiek verwachten van een bezoek aan jullie presentatie?

Camille: "We hopen dat de tentoonstelling een zekere verwondering en verbazing teweegbrengt bij de bezoekers, maar ook dat ze zichzelf erin zullen herkennen. Een bezoek aan de presentatie zal een prikkelende trip worden, maar er worden ook rustpunten ingebouwd om stilte en poëzie in het kijken toe te laten. We willen de bezoeker verder laten kijken dan het voor de hand liggende, hen meenemen in een zoektocht naar de ‘zin’ in waanzin."

Deze collectiepresentatie kwam tot stand met werken uit de Cera-collectie.