M-collectie

De Taal van het Lichaam

24.05.2019 - 26.04.2020
Koop je tickets

Vanaf mei 2019 focust M in een nieuwe collectiepresentatie op het thema lichaamstaal. In vier zalen brengen we zowel oude als hedendaagse kunstwerken samen waarbij het menselijk lichaam centraal staat. Speciaal voor deze gelegenheid worden enkele van die werken momenteel gerestaureerd met de steun van Delen Private Bank.

Naakt in de kunst

Stel je even deze intieme scène voor: een sensueel belichte, naakte vrouw wacht vastgebonden haar lot af. Emotieloos kijkt ze een gespierde man aan die een foltertuig in zijn hand houdt. Beeld je je nu een soft-erotisch tafereel uit een Hollywood-blockbuster in of een martelscène uit een middeleeuwse heiligenlegende? Dergelijke voorstellingen gaan al langer mee dan je zou denken. Sinds mensenheugenis is het menselijk lichaam namelijk een geliefd onderwerp in de beeldende kunsten. In de schilderkunst, beeldhouwkunst, fotografie, maar ook in andere disciplines.

Een open boek?

Hoe fel beïnvloeden de context en onze culturele bagage onze waarneming? En komt onze interpretatie wel altijd overeen met wat een kunstenaar via houdingen en gebaren wil uitdrukken? Dat onderzoeken we in de nieuwe collectiepresentatie De Taal van het Lichaam aan de hand van oude én hedendaagse werken uit de M-collectie. Daarnaast is er doorheen het jaar ruimte voor performances en laat M verschillende professionals uit diverse sectoren aan het woord die zelf ook werken met het menselijk lichaam of rond lichaamstaal.

Restauraties met de steun van Delen Private Bank

Om de kunstwerken in optimale staat te tonen, ondergingen enkele schilderijen en sculpturen een conservatiebehandeling in gespecialiseerde ateliers. M slaat hiervoor de handen in elkaar met Delen Private Bank. Chris Punie, kantoorverantwoordelijke omgeving Leuven en M-cenas: “We ondersteunen M in het behoud van cultureel erfgoed, te beginnen bij een reeks werken die getoond wordt in de nieuwe presentatie De Taal van het Lichaam. Dat past perfect binnen ons beleid om het Belgische patrimonium te beschermen en verder te helpen ontwikkelen."

Lezing

Kan jij wat verdieping bij een expo wel smaken? Op donderdag 19 december om 19:00 gaat in M een gratis lezing door rond De Taal van Het Lichaam. Meer info volgt snel.

 

De Taal van het Lichaam ... vertaald dóór het lichaam

Het leek ons niet meer dan passend om deze expo ook toegankelijk te maken voor doven en slechthorenden. Bij vijf punten in de expo vind je op de M Leuven-app een vertaling van de audiogids in gebarentaal. 

Deze collectiepresentatie kwam tot stand met werken uit de Cera-collectie. | Met dank aan onze restauratiepartners Delen Private Bank en M-LIFE, het fonds van M beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

Met bruikleen van