Nummer drie | Delen Private Bank over hun partnerschap met M

Delen Private Bank

over hun partnerschap met M

Nummer drie van M
Meer leesvoer!

Sinds 2017 heeft vermogensbeheerder Delen Private Bank een kantoor in Leuven. Niet lang daarna kwam er een partnerschap met M. Relatiebeheerder Chris Punie legt uit waarom de bank dat zo belangrijk vindt.

Kunst verbindt. Dat is iets heel moois, dat we willen blijven steunen

Chris Punie: “Delen Private Bank draagt erfgoed en kunst een warm hart toe. Het maakt deel uit van wie wij zijn. Veel van onze kantoren zijn ondergebracht in historische panden. We renoveren die, maar met behoud van het oorspronkelijke karakter. We willen dat erfgoed bewaren en beschermen.”

 

“Al onze kantoren worden ingericht door Marie-Alix en Anne-Sophie, de echtgenote en dochter van Jacques Delen, de voorzitter van onze raad van bestuur. Ze hebben een heel eigen stijl: huiselijk, warm, vertrouwd, maar toch origineel. De bedoeling is dat collega’s en klanten zich onmiddellijk op hun gemak voelen als ze bij ons binnenstappen. Je komt misschien je bankzaken regelen, maar je bent hier ook op bezoek.”

 

“Erfgoed en kunst spelen een belangrijke rol in de inrichting. Marie-Alix en Anne-Sophie gebruiken veel vintage designstukken uit de jaren vijftig en zestig. Die vormen het perfecte kader voor werken uit de kunstcollectie van onze bank – we zijn gespecialiseerd in Belgische abstracte kunstenaars als Paul Van Hoeydonck, Mark Verstockt, Guy Vandenbranden, Camiel Van Breedam, Luc Peire, Gilbert De Cock… De impuls voor die verzameling is indertijd gegeven door een voormalig directielid, Filips De Ferm. Hij runt nu samen met zijn echtgenote Ingrid het kunstcentrum Fibac in Berchem – voluit: Filips & Ingrid Belgian Art Center.” 

 

“Delen Private Bank heeft ook een partnerschap met BRAFA, de belangrijkste kunst- en antiekbeurs van België. Onze stand daar is op dezelfde manier ingericht als onze kantoren. Die eigenheid trekken we overal door. Klanten herkennen meteen de Delen-stijl.”

IN DE WATTEN

“Toen we het kantoor in Leuven openden, leek het ons niet meer dan logisch om de stap te zetten naar M. Bij Delen hebben we de regel dat de twee partijen moeten winnen bij een partnerschap. Eén plus één moet drie zijn. En dat is hier zeker het geval. Veel van onze klanten zijn kunstliefhebbers. Dankzij M kunnen we hen in de watten leggen en uitnodigen voor exclusieve openingen of rondleidingen. Bij de tentoonstelling ‘HOUSE OF CARD’ van Thomas Demand of bij ‘Druk! Werk!’ hebben we dat bijvoorbeeld kunnen doen. En zelf geven we M de mogelijkheid om M-cenassen uit te nodigen op BRAFA. Ik ben overigens ook M-cenas.” 

 

“Corona is natuurlijk een grote spelbreker. Omdat we toch het contact met onze klanten wilden behouden, hebben we de Delen Digital Talks georganiseerd, online evenementen zeg maar. Die gingen over bankzaken en juridische kwesties, maar ook over kunst. We hadden bijvoorbeeld een virtueel bezoek aan de Warhol-tentoonstelling in Luik. En binnenkort is er zo’n online evenement over het Lam Gods. We hebben die Digital Talks ook aan de M-cenassen aangeboden.” 

BELEG VAN LEUVEN

“Een ander aspect van ons partnerschap met M is sponsoring: wij ondersteunen restauratieprojecten. De eerste keer was dat naar aanleiding van de collectiepresentatie ‘De Taal van het lichaam’. Voor ‘Druk! Werk!’ hebben we 27 prenten kunnen laten restaureren. Daar zaten enkele topstukken bij, onder meer het grondplan van het beleg van Leuven in 1635, een erg belangrijk stuk erfgoed. Een deel van onze inbreng is ook gegaan naar de aankoop van conservatiemateriaal voor het prentenkabinet van M. Hoe beter je iets kan bewaren, hoe minder je het zal moeten restaureren.”

HEEL MOOI

“Ons partnerschap met M loopt drie jaar. We hebben net onze derde bijdrage gestort, maar we kunnen gerust zeggen dat we M zeer genegen zijn. Kunst speelt een verbindende rol: het spreekt mensen aan van alle leeftijden, met alle mogelijke achtergronden. Dat is iets heel moois, dat we willen blijven ondersteunen.”

Wil je weten hoe je met jouw bedrijf M kan ondersteunen?

Meer leesvoer!

Solotentoonstelling in M

Vincent Geyskens

Vrienden van M

Portret van een M-bassadeursgezin

M en KU Leuven onderzoeken:

Hoe kijken we naar kunst?