Pieter-Jozef Verhaghen

Pieter-Jozef Verhaghen

07.04.2011 - 25.09.2011

In het spoor van Rubens

In 2011 is het 200 jaar geleden dat Pieter-Jozef Verhaghen (1728-1811) stierf. Een uitgelezen moment om deze schilder terug in de kijker te plaatsen. M Leuven, het Stedelijk Museum van Aarschot en het Museum van Abdij van Park hebben de krachten gebundeld om een tentoonstellingsproject te realiseren dat verschillende aspecten van zijn leven en werk belicht.

Pieter-Jozef Verhaghen, geboren in Aarschot, is een 18de-eeuws schilder die op een bepaalde manier de laatste schilder uit de school van Rubens kan genoemd worden. Hij schilderde grote historiestukken met religieuze en mythologische thema’s. Zijn voornaamste opdrachtgevers waren kerken en abdijen. Dit alles plaatst hem naadloos in de traditie van de grote Vlaamse meesters en de contrareformatie.

 

Maar hij markeert ook, ongewild, het einde van die traditie. De afschaffing van de reguliere geestelijken in 1783, de onrust van de Brabantse omwenteling en uiteindelijk de komst van de Fransen zullen ervoor zorgen dat het marktsegment waarvoor Verhaghen voornamelijk werkte drastisch verkleinde en hem geen werk meer opleverde. De grote religieuze historiestukken waren niet meer zo gewild in de 19de eeuw.

Pieter-Jozef Verhaghen wordt meestal beschouwd als een lokale volger van de Vlaamse school uit de 17de eeuw, meer bepaald Rubens en Gaspard de Crayer. De 18de eeuw, bij uitbreiding, wordt gezien als periode van decadentie van de Vlaamse school. Een periode waarin het 'genie' van Vlaanderen wordt veronachtzaamd en de kunstproductie eigenlijk niet interessant is.

 

In deze periode is Verhaghen een van de weinige Vlaamse schilders die internationaal op bijval kan rekenen. Hij wordt eerste schilder van Keizerin Maria-Thérésia en krijgt zo de mogelijkheid om naar Italië en Wenen te reizen. Dit geeft hem ook in Brabant een groot prestige waardoor hij veel opdrachten krijgt van burgerlijke en kerkelijke overheden. Veel kerken zijn dan ook in bezit van een of meer grote altaarstukken van zijn hand.

 

Het Verhaghenproject zal plaatsvinden op 3 locaties. M Leuven focust zich in een grote tentoonstelling op Verhaghen als kunstenaar en illustreert de evolutie van de kunst van Verhaghen. Museum Aarschot brengt het verhaal van de mens Verhaghen. Aan de hand van originele brieven, documenten en kunstwerken wordt het menselijke aspect van de kunstenaar belicht. Abdij van Park toont werken van Verhaghen in situ en brengt het verhaal van Verhaghen en zijn belangrijkste opdrachtgevers: de Norbertijnen. De abdij bezit, samen met M, een van de belangrijkste collecties van Verhaghen en kan deze op hun originele plaats tonen. 

 

Curator: dr. Peter Carpreau (M Leuven)