Preview TeaM

Op teambuilding in M

Aan de slag met de TeaM preview

Op teambuilding in M

Creativiteit | Inzicht | Plezier

Samenwerken en kijken, daar draait alles om in TeaM. Aan de hand van speelse opdrachten dagen we jullie uit om jullie blik te verruimen en de verbeeldingskracht van het team een boost te geven.

Aan de slag

Zet je tijdens de middagpauze virtueel samen met je team en kies hieronder een werk dat jullie aanspreekt. Stel jezelf de volgende vragen:

 

Dirk Zoete, Living in a Head, 2002

Dirk Zoete, Living in a Head, 2002

Diverse media, M Leuven / Cera Collectie © de kunstenaar, (foto: Philippe Debeerst)

 

De kracht van de expo ‘Waanzin’ ligt in het gegeven dat de studenten de werken hebben benaderd vanuit hun eigen studie. Bij het werk Living in a Head koppelt Jacob, student Culturele studies, de filosofie van Foucault aan het werk. Kennis is sociaal en bouwt verder op wat we weten. veel denkkaders, conventies en stereotypes stellen we niet meer in vraag. Dit geldt ook voor het thema van de expo ‘waanzin’. De miniatuurfiguur die langs een ladder naar omhoog klimt in het hoofd lijkt onderweg om zijn eigen blik in te vraag stellen en vooroordelen te doorbreken.

Ria Pacquée, Entre nous quelque chose se passe... , 2006

Ria Pacquée, Entre nous quelque chose se passe... , 2006

M Leuven / Cera-collectie © de kunstenaar & ARGOS Centre for Art and Media

 

Ria Pacquée onderzoekt via performance, foto en video het begrip identiteit en de normen en waarden daarrond in onze samenleving. Ze observeert het alledaagse leven en gaat daarbij te werk als antropoloog. Haar kunstwerken doen ons vanop een afstand naar de eigen vertrouwde omgeving kijken die we daardoor als minder vertrouwd of juist vreemd gaan ervaren en in vraag stellen.

Constantin Meunier, De zaaier, 1893

Constantin Meunier, De zaaier, 1893

Gebronzeerd gips © M Leuven | www.lukasweb.be - Art in Flanders vzw, foto Dominique Provost

 

Dit is het originele gipsen ontwerp van de monumentale voorstelling van een landbouwer die met een breed armgebaar het zaad uitstrooit. Het beeld werd in 1896 gegoten in brons en geplaatst in de Botanische Tuinen van Brussel als onderdeel van het grotere ensemble 'Monument van de arbeid.' Dit ontwerp werd door de familie Charles Jacques-Meunier aan de stad Leuven geschonken in 1936.

Wij lezen graag jullie interpretaties.

Eddy Crits, CIO van Materialise ging aan de slag met de preview

Werk: Constantin Meunier, De zaaier, 1893

 

Constantin Meunier was vooral bekend voor zijn uitbeeldingen van landleven en het noeste werk dat erbij hoort. Ongeacht of men nu deel uitmaakt of niet van het landleven, noeste arbeid blijft een basiselement om iets te kunnen bereiken.

 

Dit is zeker iets van de mensen van Materialise typeert: de bereidheid om hard te werken om nieuwe producten te ontwikkelen en datgene te doen om de organisatie verder te doen groeien. En we beseffen dat mensen essentieel zijn om dit bereiken.

 

Vandaar dat er ook wordt geïnvesteerd in de mensen en dit sluit mooi aan met het beeld De zaaier van de kunstenaar: men oogst wat men zaait. Mensen dichter bij elkaar brengen zodat ze beter functioneren als een team is één van deze aspecten zoals de teambuilding events van M Leuven. Dit zijn de granen die men zaait bij Materialise om later een mooie oogst te kunnen bewerkstelligen.”

 

Meer weten over het TeaMspel dat je in M met jouw collega's kan spelen?