Toppunt van hooggotiek

Sint-Pieterskerk

Een rijke geschiedenis

De Sint-Pieterskerk is gelegen in het hartje van Leuven. Ze werd gebouwd in 986, in romaanse stijl, en is daarmee de oudste kerk van de stad. In 1176 werd de kerk – vermoedelijk de eerste keer – door een brand getroffen, en zo’n tweehonderd jaar later ging een deel van het gebouw opnieuw in vlammen op. In de 15de eeuw begon de afbraak van het romaanse gebouw en startte de constructie van de huidige gotische kerk. Het zou meer dan een eeuw duren voor de werf was voltooid. Van de oorspronkelijke romaanse kerk blijft de crypte over, die waarschijnlijk als grafruimte heeft gediend voor de hertogen van Brabant.

Maar ook daarna kreeg de Sint-Pieterskerk opnieuw met tegenslagen af te rekenen. In de 16de eeuw telde de westgevel nog drie (onafgewerkte) torens, die door de onstabiele bodem telkens weer instortten. Als gevolg werd het oorspronkelijke ontwerp, dat nog in M - Museum Leuven is bewaard, gewijzigd en bleven de torens uiteindelijk onvoltooid. De aardbeving van 1750 zorgde opnieuw voor problemen, maar vooral tijdens de twee wereldoorlogen kreeg de kerk het zwaar te verduren. Zo werd in 1914 het dak en een groot deel van het interieur in de as gelegd en in 1944 een groot deel van het gebouw gebombardeerd. Hierdoor gingen heel wat kostbare kunstwerken voorgoed verloren.

Tegenwoordig staat de Sint-Pieterskerk bekend als een van de mooiste voorbeelden van de 15de-eeuwse Brabantse hooggotiek en is het een onmisbare toeristische trekpleister voor de stad Leuven. In de loop van de voorbije eeuw onderging de Sint-Pieterskerk een aantal grondige restauratiecampagnes waardoor ze nu weer in haar volle glorie te bewonderen valt. 

De M-Schatkamer van Sint-Pieter

In 1980 werd de indrukwekkende kooromgang van de kerk ingericht als museum en in 2009 omgedoopt tot ‘M-Schatkamer van Sint-Pieter’. De M-Schatkamer maakt deel uit van M-Museum Leuven en bevat enkele prachtige devotieschilderijen en religieus edelsmeedwerk zoals reliekbeelden, monstransen en kelken, waarvan de meeste een historische band met de Sint-Pieterskerk hebben.

Je kan er onder meer werken van Vlaamse Primitieven zoals Dirk Bouts bewonderen, maar ook van 16de-eeuwse meesters als Jan Borman (actief 1479-1520), Jan Rombouts (ca.1480-1535) en Josse Vander Baren (voor 1560 – na 1604). Daarnaast is er ook de oudste kopie van de beroemde Kruisafneming van Rogier van der Weyden (ca. 1399-1464) bewaard, de zogenaamde Edelheeretriptiek (gedateerd 1443). Het origineel bevindt zich nu in het Prado maar was oorspronkelijk voor de Leuvense kapel van Onze Lieve Vrouw van Ginderbuiten gemaakt.