The Transhistorical Museum

Onderzoeksproject

The Transhistorical Museum

Mapping the Field

Naar een transhistorisch museum

M verschuift van een kunsthistorisch museum, dat verschillende stijlperiodes naast elkaar toont, naar een transhistorisch museum, dat kunst van vroeger en vandaag samenbrengt en met elkaar confronteert. Daarbij komt meer kijken dan werken simpelweg naast elkaar te hangen. 

Internationaal onderzoeksproject

In 2015 heeft M samen met het Frans Hals Museum in Haarlem het initiatief genomen voor het internationale onderzoeksproject The Transhistorical Museum: Objects, Narratives and Temporalities. In dat kader zijn er reeds twee conferenties, een workshop en een lezing gehouden. Op 23 mei 2018 stelden we een eerste publicatie over het project voor. Het boek wordt gepubliceerd in samenwerking met de Amsterdamse uitgeverij Valiz.

Grenzen overschrijden

Sinds het begin van deze eeuw is er een opmerkelijke toename in zogenaamde ‘transhistorische’ tentoonstellingen. Tentoonstellingen waar kunstwerken en artefacten uit verschillende periodes en kunsthistorische en culturele contexten samen worden getoond. Curatoren trachten zo traditionele begrippen als chronologie, context en categorie in vraag te stellen en te verruimen.


Door kunsthistorische afbakeningen te overschrijden, kunnen deze experimenten nieuwe inzichten brengen in historische vooronderstellingen en creëren ze ruimte voor nieuwe interpretaties van objecten in relatie tot hun context en geschiedenis.
 

Theoretische grondslag

Ondanks deze toename in interesse, ontbreekt voorlopig een onderbouwd theoretisch onderzoek naar transhistoriciteit en daaraan verbonden curatoriële projecten. The Transhistorical Museum: Objects, Narratives and Temporalities wil die leemte opvullen. En dat engagement blijft niet onbesproken. Zo haalde ‘the transhistorical’ in april 2018 The New York Times

The Transhistorical Museum. Mapping the Field (Valiz, 2018)

Deze publicatie brengt het ‘transhistorische domein’ in kaart door bijdragen van vooraanstaande onderzoekers, curatoren en museumprofessionals te bundelen. Het onderzoekt de concepten die aan de basis liggen van het transhistorische, beschrijft de theoretische achtergrond ervan en belicht verschillende transhistorische tentoonstellingen. Het boek vormt zo de basis voor verder onderzoek en praktische toepassingen. 


Te koop in de bookshop van M: € 19,90 

 

Redactie: Eva Wittocx, Ann Demeester, Peter Carpreau, Melanie Bühler, Xander Karskens


Met bijdragen van: Mieke Bal, Melanie Bühler, Peter Carpreau, Bice Curiger, Penelope Curtis, Ann Demeester, Olga Fernández López, Hendrik Folkerts, Hanneke Grootenboer, Maria Iñigo Clavo, Christa-Maria Lerm Hayes, Jean-Huber Martin, Ruth Noack, Alexander Nagel, Nicola Setari, Jasper Sharp, Abigail Winograd, Eva Wittocx