Verbeelding van het universum

KNAL! Stadsfestival van de Big Bang

Verbeelding van het universum

22.10.2021 - 16.01.2022
Reserveer een tijdslot

KNAL! Stadsfestival van de Big Bang wordt georganiseerd door KU[N]ST LEUVEN in samenwerking met de stad Leuven en de KU Leuven en focust op de fascinatie voor de kosmos en de impact ervan op wetenschap en cultuur. In het kader van KNAL! vindt vanaf 22.10.2021 in M de tentoonstelling ‘Verbeelding van het universum’ plaats.

Verwondering

‘Verbeelding van het universum’ gaat uit van de verwondering over de kosmos en hoe die een neerslag vindt in de beeldende kunsten en het denken tot de 18de eeuw. Een symbolische inleiding over de fascinatie van de mens voor het universum wordt in het tentoonstellingsparcours gevolgd door verschillende antwoorden die in de loop van de geschiedenis op de fundamentele vragen over onze oorsprong geformuleerd zijn. Er wordt gefocust op de middeleeuwen en de vroegmoderne periode. Thema’s die aan bod komen zijn religie, mythologie, astrologie en nauwkeurige waarnemingen van het uitspansel.

 

Deze tentoonstelling brengt de blijvende verwondering en voortdurende zoektocht naar inzichten in de oorsprong van het universum en de mens in dit onmetelijke systeem in beeld. De geselecteerde topstukken uit nationale en internationale collecties toen hoe, door tijd, ruimte en culturen heen, brede antwoorden op diverse, fundamentele vragen rond de oorsprong van de mens zijn bedacht, uitgedrukt, afgebeeld, omarmd en afgewezen.

 

Curator: Prof. dr. Jan Van der Stock & team Illuminare KU Leuven

Naar aanleiding van 'Verbeelding van het universum' in M en 'Voorbij de oerknal' in de Universiteitsbibliotheek verschijnt de publicatie 'Big Bang - De verbeelding van het universum'. Het boek brengt de verbeelding van het universum - vanaf het neolithicum tot vandaag - in beeld. Met tekstbijdragen van Barbara Baert, Abdelkader Benali, Thomas Hertog, Jan Van der Stock en vele anderen. Verkrijgbaar in onze museumshop en aan de balie van de Universiteitsbibliotheek voor € 49,95.

‘Verbeelding van het universum’ in gebarentaal

‘Verbeelding van het universum’ in gebarentaal

Kunst beleven doet iedereen in z’n eigen taal. Daarom kan je ‘Verbeelding van het universum' en de solotentoonstelling van Richard Long ook ontdekken in Vlaamse Gebarentaal - te bekijken via je eigen smartphone of via een tablet van M (gratis uit te lenen aan het onthaal).

KNAL!

Het programma van KNAL! Stadsfestival van de Big Bang omvat tentoonstellingen, installaties, voorstellingen, happenings en lezingen die dieper ingaan op het ontstaan van het universum. Het vertrekpunt is het onderzoek van de Leuvense professor Georges Lemaître, internationaal bekend als grondlegger van de ‘Big Bang’-theorie.
 

Naast ‘Verbeelding van het universum’, brengt M binnen het kader van het stadsfestival ook een solotentoonstelling van Richard Long. Deze Britse kunstenaar laat zich inspireren door de natuur. In zijn werk herschikt hij natuurlijke materialen zoals stenen en hout in oervormen die naar de kosmos en het universum verwijzen.

Wat is er allemaal te doen rond deze tentoonstelling?

Rondleiding

Zondagvoormiddagrondleiding 'KNAL'

Rondleiding met de hele familie

Familierondleiding KNAL!

Groepsbezoek

'Verbeelding van het universum' & Richard Long

04.11 | Verbeelding van het universum

Eeuwige verwondering

Luisterspel

Warre en Luna in ‘Verbeelding van het universum’ & Richard Long

Familieparcours

M KNALT!

Combiticket M & Universiteitsbibliotheek

KNAL! Stadsfestival

Speciaal voor het KNAL! Stadsfestival van de big bang biedt M een combiticket aan. Daarmee kan je alle collectiepresentaties en tijdelijke tentoonstellingen van M bezoeken - waaronder 'Verbeelding van het universum' en Richard Long. Maar er ook meteen een bezoek aan de Universiteitsbibliotheek aan koppelen. Daar kan je de tentoonstelling 'Voorbij de oerknal' ontdekken.