M voor jou alleen

Welkom in M

We hebben een veilig parcours voor jou uitgestippeld. Je krijgt zoveel ruimte, dat het lijkt alsof je de kunst voor jou alleen hebt. Het parcours zal je leiden langs de de collectiepresentaties 'Neem je Tijd', 'Bewogen', 'De Tien', ‘Alles voor de vorm’ en 'De Zeven Sacramenten'.

 

Begeleidende teksten worden hieronder voorzien.

 

Geniet van M en deel je ervaring met #mleuven.

Zaal 0.A

Neem je tijd

In een museum lijkt de tijd stil te staan maar niets is minder waar. Voor elk kunstwerk is tijd een essentieel element. Sommige kunstwerken vertellen iets over de tijd zelf, zoals de kalenderwijzerplaat of een vanitasstilleven, waarin tijd expliciet of symbolisch wordt weergegeven. Andere werken vertellen verhalen. Een verhaal speelt zich altijd af binnen een bepaalde tijd: de vertelde tijd. Soms gaat het verhaal over een reis die weken heeft geduurd, soms over een vluchtig moment. Eeuwenlang en nog steeds werken kunstenaars visuele strategieën uit om dit tijdaspect weer te geven in hun werken.

 

Daarnaast heeft een kunstwerk ook een bepaalde tijd om het verhaal te vertellen: de verteltijd. In film en video installaties is die tijd de lengte van de projectie. In andere kunstwerken, eerder ‘statische’ objecten zoals beelden of schilderijen, lijkt dit afwezig. De verteltijd wordt hier bepaald door de kijker, de tijd die hij of zij neemt om te kijken. Soms kijken we slechts een ‘ogenblik’, soms heel lang. Onderzoek wees uit dat museumbezoekers gemiddeld 28,63 seconden voor een schilderij staan, inclusief selfies nemen.

 

Deze presentatie nodigt jou uit om het aspect tijd te ontdekken in de kunst. Niet alleen hoe kunstenaars zelf met tijd hebben gewerkt in hun realisaties, maar ook om te ontdekken hoeveel tijd je zelf gebruikt om te kijken. We nodigen je uit om bewust te worden van tijd die jij nodig hebt om te kijken en gedetailleerd(er) te kijken.

 

De hedendaagse werken in deze presentatie zijn afkomstig uit de Cera-collectie bij M. 

Zalen 0.B - 0.C

Bewogen

Heb jij wel eens samen met je klasgenoten urenlang achter een heilige aan gelopen met een paar vleugels op je rug gebonden? Jezus aangekleed, in slaap gewiegd of in zijn graf gelegd? Of je beste juwelen geofferd aan een bloedende hostie? Tijden veranderen… Tot niet zo lang geleden speelde in het christelijke westen de religie een belangrijke rol in het dagelijkse leven van de doorsnee mens. Men leefde op veel beperktere geografische schaal. Kerkelijke feestdagen en rituelen bepaalden de kalender en brachten gemeenschappen bij elkaar.

 

De rijke en diverse collectie van M Leuven wordt sinds 2017 op regelmatige basis gewisseld in themapresentaties om zo nog meer verhalen te kunnen vertellen. Veel objecten uit de collectie hebben een religieuze oorsprong en zijn afkomstig uit lokale kerken en kapellen.

 

Deze tentoonstelling zoomt in op religieuze kunst- en erfgoedobjecten gemaakt om letterlijk en figuurlijk te bewegen, van de wieg tot het graf. Aan de hand van drie overkoepelende thema’s – processie, bedevaart en devotie – brengt deze presentatie ongewone voorwerpen samen die vroeger functioneerden in religieuze rituelen: aangeklede en bewegende beelden, garderobe en accessoires van heiligenbeelden, relieken en hun cultusvoorwerpen, processie-uitrusting en huisaltaren, … Vaak fragiel, tactiel, kostbaar en ambachtelijk van aard zijn het stuk voor stuk bijzondere voorwerpen die zowel publiekelijk als achter gesloten deuren een intense geloofsbeleving stimuleerden en door hun beweging mensen spiritueel bewogen. 

 

De context en gebruiken van de beelden zijn vaak verloren gegaan. Daarom geven de audiotour en labels meer context bij deze verloren gebruiken. Daarnaast opent deze presentatie met beelden van gelijkaardige tradities, wereldwijd én hedendaags.

Zaal 0.D

De Tien

Tweejaarlijks geeft M een museumzaal uit handen. De Tien is het resultaat van een publieksexperiment: kan je al spelend én virtueel een nieuwe presentatie tot stand brengen?


Het spel werd gespeeld door tien proefkonijnen die zin hadden in een digitaal experiment met een levensechte uitkomst: het selecteren van hun tien favoriete kunstwerken uit de M-collectie. Gedurende zes digitale afleveringen leerden de proefkonijnen dertig kunstwerken kennen, telkens vanuit een andere invalshoek. Die dertig kunstwerken staan symbool voor de diversiteit van de collectie: uiteenlopende media, onderwerpen en periodes. Maar wat de kunstwerken allemaal gemeenschappelijk hebben, is een boeiend verhaal.


Kunstbeleving en -waardering vormden de rode draad doorheen het spel. Beïnvloedt een nieuw perspectief op een kunstwerk je voorkeur? En kan je digitaal verliefd worden op een kunstwerk? 


De Tien stelt de keuze van de proefkonijnen centraal: M maakte een presentatie met de tien kunstwerken waar zij persoonlijk de grootste connectie bij hadden doorheen het experiment. Maar niet enkel de geselecteerde werken zijn te zien in de collectiepresentatie: ook de twintig kunstwerken die het niet haalden, kan je bekijken. Welke keuzes zou je zelf maken? 

 

Met dank aan de tien proefkonijnen: 
Kristien Clerinx, Lila Maria de Coninck, Lotte Cools, Karen Hoegaerts, Sarah Lauwers, Ilias Mohout, Casper Van Cleemput, Danny Van De Velde, Katrien Vanhamel, Ellen Vermaete


Dit project kwam tot stand met steun van Cera en M-LIFE en kunstwerken uit de Cera-kunstcollectie. 

Zalen O.I - O.H - O.G

Alles voor de vorm

Hoe maak je indruk op voorname gasten? Eeuwen geleden deden verzamelaars dat door hun kostbaarste kleinoden te presenteren in luxueuze pronkkabinetten. In de 19de-eeuwse salons van burgemeester Leopold Vander Kelen en zijn echtgenote Maria Mertens ontdek je schatten uit onze verzameling toegepaste kunsten. Wij nodigen jou hier uit om gebruiksvoorwerpen anders te bekijken.

 

De functie, materialen en de vorm van objecten staan in de kijker. Hoe gebruik je een molenbeker? Waarvoor dient een samovar? Sinds wanneer eten we met een vork? En welke boodschap kun je vertellen je met een waaier?

De informatie over het materiaal, de maker en de datering ontbreekt bij de objecten. Vertrouw op je eigen ogen. Wat kun je zelf afleiden door de vorm of het materiaal van een object goed te bekijken?

Zet je zintuigen op scherp: kijk en ontdek meer over de vorm, functie en materialen van de objecten.

 

Ga in de zalen op zoek naar vragen die aanzetten tot reflectie en laat je verbeelding de vrije loop.

 

Met werken uit de Cera-collectie.

Zaal 0.F

De Zeven Sacramenten

Je hebt wellicht al wel eens gehoord van de zeven sacramenten: zeven gewijde handelingen binnen het katholieke geloof, die ingesteld zouden zijn door Jezus Christus zelf. De sacramenten staan symbool voor de belangrijkste overgangsrituelen in het leven van de gelovigen, waarmee ze hun band met God en met de religieuze gemeenschap versterkten. Het gaat om het doopsel, het vormsel, de biecht, de heilige communie of eucharistie, de priesterwijding, het huwelijk, en de ziekenzalving.

 

Deze zeven sacramenten bepaalden ooit de orde van het dagelijkse leven in katholiek Europa. Met sommige ervan kom je nog wel in aanraking: de kans bestaat dat je zelf gedoopt en gevormd bent, of al eens een doopsel of vormsel hebt meegemaakt. Misschien woon je soms ook een misviering bij, of ken je mensen die regelmatig ter communie gaan. Andere sacramenten zijn dan weer minder gangbaar. Heb je bijvoorbeeld ooit al de biecht afgelegd? Of weet je wat de ziekenzalving juist inhoudt?

 

Voor iemand uit het verleden zou het antwoord voor de hand liggen.

 

Bij elk sacrament hoort een bepaald ritueel of feest, met bijpassende liturgische objecten. Je ontdekt in deze kamer een aantal kunstvoorwerpen van de vijftiende tot de achttiende eeuw, die in functie stonden van de rituelen en gebruiken rond de zeven sacramenten – met als topstuk de Triptiek met de Zeven Sacramenten van Rogier van der Weyden (1399/1400 – 1464), een meesterwerk van de middeleeuwse kunst, dat sinds 2009 te gast is in M. Laat je blik dwalen over het schilderij en ontdek hoe de zeven sacramenten in de vijftiende eeuw beleefd werden.