Alles voor de vorm

Collectiepresentatie

Alles voor de vorm

11.06.2017 - 31.03.2024
Koop een ticket

Laat objecten voor zich spreken

Kan hout lijken op beton? Gebruik je een waaier alleen maar omdat je het warm hebt? Speelden voorname mensen vroeger al eens drinkspelletjes? Wat doe je met een lepel vol gaatjes? En wat is het nut van een fluwelen paraplu? Welkom in onze 19de-eeuwse salons. Hier ontdek je vormen en voorwerpen van vroeger en nu. 

Vormen en voorwerpen in de kijker

De tentoonstelling Alles voor de vorm vindt een plek in de voormalige praalvertrekken van het echtpaar Vanderkelen-Mertens. Ze ontvingen er gasten, hielden er feestjes, pakten er uit met hun weelde en curiositeiten. Het zijn de ruimtes bij uitstek om de woon- en leefcultuur van de burgerij te ontdekken. Hier werp je een blik op functies, materialen en technieken, en maak je de vergelijking tussen vroeger en nu. Hoe gebruikte je een molenbeker? Waarvoor diende een samovar? Sinds wanneer eten we met een vork? En welke boodschappen kon je vertellen met een waaier? 

We tonen onze collectie toegepaste kunst opnieuw aan het publiek. Veel objecten verbleven decennialang in het depot. Daar komt nu verandering in. We geven ze de plek die ze verdienen. Met het intieme salon als decor kom je oog in oog te staan met het verleden en jezelf. Ko Goubert, Collectieregistrator en Curator

Pronken en snuisteren

Een eeuwenoud pronkmeubel, een 17de-eeuws kabinet met lades, staat symbool voor de hele tentoonstelling. M nodigt je uit om in haar collectie intrigerende voorwerpen te snuisteren. Net zoals de belangrijke gasten die vroeger in die laatjes vol schelpen, mineralen en kleine kostbaarheden mochten kijken. Zo (her)ontdek je allerlei gebruiksvoorwerpen. Theepotten, bekers, een samovar, een aspergetang of een 16de-eeuwse molenbeker uit het Rijksmuseum Amsterdam die in Leuven werd gemaakt. Alledaagse en minder alledaagse voorwerpen wisselen elkaar af. Zoals het kunstige bestek van René Heyvaert (1929-1984) uit de Cera-collectie. De misvormde lepels en vorken herinneren nog aan het dagelijkse gebruik, maar na Heyvaerts aanpassingen lijken ze het leven eerder moeilijker dan makkelijker te maken.

Geheime boodschappen

Soms is een object niet meer dan wat het lijkt. Soms zitten er verhalen achter die je nauwelijks zou kunnen vermoeden. Zo sta je oog in oog met een schilderij van een van de hofdames van Madame de Pompadour, de maîtresse van Lodewijk XV. Ze ziet er koel en ernstig uit, maar de waaier en zilveren accessoires in de vitrine verraden dat het er vaak ‘heter’ aan toe ging. Noem ze gerust een communicatiemiddel voor geheime boodschappen. 

Tijdens bals of in het theater gebruikten dames hun waaiers voor heel andere doeleinden dan alleen maar om zich wat koelte toe te wuiven. Door de manier waarop ze de waaier vasthielden of door een gebaar dat ze ermee maakten, konden ze een aanbidder duidelijk maken of ze wel of niet geïnteresseerd waren. Marthy Locht, Medewerker Publiekswerking

Geef je zintuigen vrij spel

We dagen je uit om op je eigen ogen en zintuigen te vertrouwen. Ontrafel zelf de verhalen achter de objecten in de zalen, met de app, de video’s, de audiogids of op de centrale informatiemodule. Allerhande voelobjecten laten je toe om materialen aan te raken en te vergelijken. Hier en daar tref je zelfs een speciale geur: wat zat er precies in die zilveren geurdoosjes? Ruik je daar brandende kolen? Of geroosterd vlees? Kortom, deze tentoonstelling geeft je zintuigen vrij spel.

Bereid je bezoek voor

Begeleidende informatie: online en offline

Om de verspreiding van het coronavirus te beperken voorzien we momenteel geen papieren folders. Als alternatief kan je alle begeleidende informatie op deze pagina bekijken en downloaden om af te drukken. Verder worden er begeleidende teksten aan de muren in de zalen voorzien. Ook audiogidsen blijven beschikbaar en worden tussen elk gebruik ontsmet.

Met bruiklenen van