Dieric Bouts

Dieric Bouts

Het buitenbeentje van de Vlaamse Meesters

Dieric Bouts (ca. 1410–1475) was een van de belangrijkste zogenaamde Vlaamse Meesters. De Nederlandse kunstschilder kwam naar Leuven, trouwde er in 1448 met de welgestelde Catharina Van der Brugghen en bleef er tot aan zijn dood. In Leuven schilderde Bouts onder meer Het Laatste Avondmaal en De marteling van de Heilige Erasmus, twee van zijn belangrijkste meesterwerken. 

Bouts wordt beschouwd als een buitenbeentje binnen de Vlaamse Meesters omdat hij dramatiek steevast weerde uit zijn werken. Door zijn typische schilderstijl, die een sfeer van ingetogenheid ademt, werd hij ook wel ‘de schilder van de stilte’ genoemd.

In 1472 werd Bouts benoemd tot stadschilder van Leuven, een eretitel. In 1473 overleed zijn vrouw en een jaar later huwde hij voor de tweede keer. In 1475 overleed ook Bouts en werd hij naast zijn eerste echtgenote begraven in de kerk van de minderbroeders in Leuven. Zijn beide zonen, Dirk de Jonge (ca. 1488-1491) en Albrecht (1452/60-1549), zetten de artistieke traditie van hun vader voort tot in de 16de eeuw. 

Lees meer over twee van Bouts’ belangrijkste werken

Dieric Bouts

Het Laatste Avondmaal

Dieric Bouts

De marteling van de Heilige Erasmus

De Sint-Pieterskerk in gezelschap ontdekken?

Familieparcours

Sint-Pieterskerk met doe-boekje

Groepsbezoek

'Tussen Hemel en Aarde - Beleef het Laatste Avondmaal van Bouts' in de Sint-Pieterskerk